Travel
Jelajah Museum Ganesya di Malang, dari Boneka Santet hingga Peninggalan Majapahit

Koleksi diMuseum Ganesyamenjadi satu bukti kejayaan kerajaan masa lalu, serta seni dan kebudayaan yang mengiringinya.